Галт зэвсэг
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР, БҮРТГЭЛ ХЯНАЛТЫН ТӨВ. 2023